Voor Join For Water is water de hefboom naar een goed lokaal bestuur

Toegang tot water en sanitaire voorzieningen is een hefboom naar ontwikkeling, op persoonlijk en sociaal vlak.

Mali
Water als hefboom in Séoundé - Mali © Join For Water

Als je over zuiver water dicht bij huis beschikt, heb je tijd om voor je gezin en voor een inkomen te zorgen of kan je naar school gaan. Zuiver drinkwater betekent minder ziektes en dus meer kansen om op sociaal en economisch vlak vooruit te gaan. Dat is zo voor elke persoon apart maar ook voor de gemeenschap waarin je leeft. Water is ook noodzakelijk voor de landbouw en voor de meeste industriële activiteiten. Water is niet alleen nodig voor het invullen van onze primaire voedingsbehoeften, maar is ook een economische hefboom naar welvaart. Water is een hefboom die je verder brengt. ‘Alles begint met water’ is dan ook de baseline van Join For Water.

Voor Join For Water is water ook een hefboom naar goed lokaal bestuur. In vele landen in het Zuiden is een ‘decentralisatie’ aan de gang: de nationale wetgeving bepaalt dat de lokale overheden - de gemeenten dus - de investeringen voor onder meer lokale wegen, scholen, watervoorziening en irrigatie zelf moeten plannen, uitvoeren en beheren. Zij zijn daar het best voor geplaatst: zij hebben belang bij goede voorzieningen en kennen goed de noden en de mogelijkheden van hun bevolking. Maar voor veel overheden is dit nog een taak waarmee ze te weinig ervaring hebben; de rol van Join For Water bestaat er dan ook in de overheden in deze opdracht bij te staan. De ervaringen die de lokale besturen opdoen in het opzetten en beheren van infrastructuren voor water en sanitair, helpen hen om ook op andere domeinen tot een goed bestuur te komen.

Tegelijk ondersteunt Join For Water de oprichting en vorming van georganiseerde bevolkingsgroepen onder de vorm van drinkwatercomités en irrigatiecomités. Ze staan  mee in voor het beheer van de watersystemen, ingebed in Integraal Waterbeheer. De leden van deze comités worden verkozen onder de watergebruikers. Met deze comités versterkt Join For Water de civiele maatschappij die zo haar kritische rol kan opnemen tegenover het lokale bestuur. De comités kunnen de gemeente aanspreken als die in gebreke blijft.  Dit komt een degelijk lokaal bestuur alleen maar ten goede.

Water is dus niet alleen een hefboom naar ontwikkeling, maar ook naar goed lokaal bestuur.