Sibiribougou, toonbeeld van duurzaam drinkwaterbeheer

Sékou Broulaye Keïta, medewerker van de AUEP: "Wekelijks maak ik een rapport met een stand van zaken voor de boekhouder." © Marion Bargès

MALI - De komende jaren wil Join For Water extra inzetten op duurzaam beheer. Gerealiseerde werken moeten blijven werken, maar daarvoor heb je een gepaste beheerstructuur nodig. In Sibiribougou, een wijk in Bamako, toont de drinkwatergebruikersorganisatie AUEP hoe het moet.

In Mali moeten de gemeenten de verantwoordelijkheid voor het beheer van de drinkwaterinfrastructuur delegeren aan associatieve of private beheerstructuren, maar die hebben niet altijd de kennis in huis om hun taak naar behoren uit te voeren. Nochtans hebben ze een belangrijke functie: ze zijn de schakel tussen de bevolking (de drinkwatergebruikers) enerzijds, en de gemeente (de eigenaar van de drinkwaterinfrastructuur) anderzijds.

In 2013 analyseerden Join For Water en zijn partners hoe Gemeente I en IV in Bamako de beheerstaken hadden gedelegeerd, en hoe het beheer werd georganiseerd door de beheerstructuren. Al snel werd duidelijk dat er geen enkele samenwerking was tussen beide partijen. Er waren geen contracten, geen opvolging, geen transparantie. Join For Water stelde voor de beheerstructuren te ondersteunen door vormingen te geven over financieel en technisch beheer en door praktische beheerstools aan te reiken. Ook de betrokken gemeentelijke diensten kregen ondersteuning, in functie van een goede synergie tussen beide parijen.

Sibiribougou en de AUEP

De wijk Sibiribougou – een buitenwijk van Gemeente IV in Bamako – telt 6.000 inwoners en 13 publieke drinkwaterpunten. 8 van deze drinkwaterpunten maken deel uit van het ‘Adduction d’Eau Sommaire’ (AES) - een klein autonoom drinkwaternet -  het belangrijkste drinkwaternet van de wijk, goed voor een jaarlijkse verkoop van 12.500m³ per jaar. Inderdaad, water wordt hier verkocht, net zoals dat bij ons gebeurt, zij het aan een veel lagere prijs. Met de inkomsten worden herstellingen of nieuwe drinkwaterpunten gefinancierd.

De ‘Association d’Usagers d’Eau Potable’ (AUEP) beheert het AES van Sibiribougou, en is 1 van de 20 gedelegeerde beheerstructuren die Join For Water ondersteunt. De AUEP bestaat sinds 2005, maar tekende pas in 2013 een contract met de gemeente. De gebruikersorganisatie heeft een Algemene Vergadering van 200 leden, een directiekantoor van 13 leden (waarvan 4 vrouwen), en een beheerscomité van 7 leden die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van de 8 drinkwaterpunten. Allen werken op vrijwillige basis.

Tools en samenwerking

“Vroeger inden we het geld voor het verkochte water, maar verder was er geen beheersysteem” vertelt Sékou Broulaye Keïta, medewerker van de AUEP. “Vandaag houden we alles nauwgezet bij. We hebben een inventaris, volgen de gemaakte kosten op, berekenen het waterverlies door eventuele lekken… En wekelijks maak ik een rapport met een stand van zaken voor de boekhouder.” Dergelijke tools bevorderen de transparantie en dankzij een correct beheer is er een goed zicht op de financiën. Tussen 2014 en 2016 kon de AUEP dan ook zelf 2 extra drinkwaterpunten financieren.

De gebruikersorganisatie heeft intussen ook heel wat technische kennis in huis. Een pomp ligt maximum 1 dag in panne, defecte kraantjes worden binnen het uur hersteld. Twee loodgieters, opgeleid door Join For Water en de regionale overheidsdienst voor water, staan in voor het onderhoud van het drinkwaternet.
Voor een goed technisch en financieel beheer werkt de AUEP ook nauw samen met COPIDUC-AEP. Deze gemeentelijke dienst geeft dagelijks ondersteuning en is een belangrijke schakel in het dynamisch partnerschap tussen de AUEP en de gemeente.

 

Naar een tekst van Marion Bargès

Follow
us