Overlegkaders Water en Sanitatie ondersteunen Beninse gemeenten

BENIN - Tussen 2016 en 2019 werden in de gemeenten Kérou, Péhunco en Djougou ‘Overlegkaders Water en Sanitatie’ in het leven geroepen, met ondersteuning van Join For Water. Die hebben in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de watersector in die gemeenten. “De Overlegkaders Water en Sanitatie hebben ons op verschillende zaken gewezen waar we zelf geen aandacht voor hadden,” aldus Adama Issifou, ambtenaar van de gemeente Djougou. 

Sinds 2003 is er in Benin een proces van decentralisatie aan de gang. Dat wil zeggen dat de gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor een aantal domeinen. Ook drinkwater, sanitatie en hygiëne vallen vandaag onder de bevoegdheid van de gemeenten. De gemeenten botsen echter op heel wat uitdagingen. Ze hebben weinig ervaring met het plannen van dit soort werken, de infrastructuur bouwen gaat vaak traag, ze hebben weinig kennis van onderhoud en het opzetten van een financieringsplannen blijkt allesbehalve evident. De watergebruikers weigeren vaak voor het water te betalen – die bijdrage is nodig om het onderhoud van de systemen te verzekeren – en niet alle beheerders zijn even sterk in het beheren van de infrastructuur.  

Overlegkaders Water en Sanitatie

Met ondersteuning van Join For Water werden in de gemeenten Kérou, Péhunco en Djougou ‘Overlegkaders Water en Sanitatie’ opgericht. Tijdens deze overlegmomenten wisselen actoren uit de watersector ervaringen uit en doen ze voorstellen om de watervoorziening te verbeteren. De gemeenteraad neemt vervolgens besluiten over hun aanbevelingen.

Dankzij de Overlegkaders Water en Sanitatie werden inmiddels heel wat zaken gerealiseerd. Zo werden geschikte beheermodellen gekozen, werden betaalbare waterprijzen afgesproken, en werd in Péhunco een sluitend plan opgemaakt dat inspeelt op de grote noden rond hygiëne en sanitatie. De gemeenten leerden van elkaar hoe ze de watergebruikers kunnen motiveren om hun bijdragen te betalen. En gemiddeld duurt een panne 2 dagen, in plaats van 7 in 2016!

Gebruikers vertegenwoordigd

In de Overlegkaders Water en Sanitatie zetelen ook afgevaardigden van de verschillende watergebruikersorganisaties. Zij verdedigen hun mensenrecht op water en laten dan ook van zich horen wanneer de gemeenten nalatig zijn.

Follow
us