Nood aan data voor een beter beheer van artesische bronnen

Artesisch water spuit met grote kracht, onstopbaar, uit de grond. © Zoë Parton

In het kader van de samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling kunnen Join For Water en zijn partners een beroep doen op de vrijwillige expertise van consultants van Vlaamse privébedrijven. Zo mocht het team van Join For Water Benin in maart 2018 de heer Jan Walravens verwelkomen, expert in hydrogeologische en hydraulische modellering van grond- en oppervlaktewater voor het bedrijf IMDC (International Marine and Dredging Consultants).

Join For Water was op zoek naar expertise voor het beheer van de grondwatervoorraden in het kustbekken van Benin. De regio heeft heel wat artesische bronnen. Dat zijn bronnen waarbij het water door de hoge druk spontaan en onstopbaar naar boven komt.

De bedoeling was een 3D hydrogeologisch model te ontwikkelen, om de beschikbaarheid van waterbronnen te projecteren in relatie tot watergebruik, bevolkingsgroei en klimaatverandering. In eerste instantie moest dit model een besluitvormingsinstrument worden voor de partnergemeenten: door te anticiperen op de uitputting van de bron en de daaruit voortvloeiende risico's nauwkeurig in te schatten, kunnen de gemeenten tijdig passende maatregelen nemen.

De dienstreis duurde een week en bestond onder meer uit een methodologische workshop en een bezoek aan de Mono-Couffo regio om bijkomende data te verzamelen. Voorafgaand hadden Join For Water, het Nationaal Waterpartnerschap van Benin (PNE) en de heer Walravens ongeveer 8 maanden contact om zoveel mogelijk gegevens uit te wisselen.

De aanvankelijke ambities bleken helaas onrealistisch, omdat de thans beschikbare gegevens niet betrouwbaar en nauwkeurig genoeg waren. De data was ontoereikend om het functioneren van artesische bronnen te begrijpen. PNE-Benin heeft zich ertoe verbonden een inventaris op te maken van de watervoorraden (ondergrond/oppervlakte), hun functies (huishouden/landbouw), hun gebruikssystemen (boringen, watervoorziening...) en hun debieten.

Een regelmatige en rigoureuze opvolging van deze gegevens kan de realisatie van een hydrogeologisch model mogelijk maken om de heraanvulling van de waterlagen in kaart te brengen en om de gevolgen van boringen op de waterdruk in te schatten.

 

  • Tekst: Myriam Launay, programmaverantwoordelijke Benin
Follow
us