Legaat voor het goede doel: 0% erfbelasting

Op 1 juli 2021 wordt een wijziging in het Vlaamse erfrecht van kracht. Het duolegaat wordt afgeschaft. In de plaats wordt het mogelijk om na te laten aan een goed doel tegen 0% erfbelasting.

Een duolegaat is een techniek waarmee u enerzijds de erfbelasting kan verlagen voor erfgenamen die normaal gezien zwaar belast worden, zoals vrienden of verre familieleden, en anderzijds een mooi cadeau kan geven aan een goed doel. Het in het testament genoemde goede doel wordt aangesteld als algemeen legataris, is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis en betaalt alle successierechten, dus ook die van de erfgenamen. Op die manier profiteren normaal zwaar belaste erfgenamen van een lagere erfbelasting, waardoor ze netto meer overhouden van de erfenis. Het goede doel betaalt immers minder successierechten dan een vriend of ver familielid van de erflater.

Deze regeling wordt afgeschaft en zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor overlijdens vanaf 1 juli 2021. 

Nieuwe fiscale regeling voor goede doelen

Om te voorkomen dat goede doelen minder inkomsten ontvangen door de afschaffing van het duolegaat, heeft de Vlaamse regering beslist dat erkende goede doelen zoals Join For Water vanaf 1 juli 2021 0% erfbelasting zullen moeten betalen als u ze iets nalaat via uw testament. Dat is goed nieuws, want steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Zo blijven zij het belangrijke werk van hun favoriete goede doel steunen, ook wanneer ze er niet meer zijn. Als de erfbelasting verlaagd wordt naar 0%, gaat een groter deel van de erfenis naar de werking in het Zuiden.

Ook als u bij leven een schenking doet aan het goede doel, is het tarief voor de erfbelasting 0%.

Heeft u al een testament opgesteld met een duolegaat?

Voor personen die overlijden vóór de nieuwe regelgeving van kracht wordt op 1 juli 2021, blijft het duolegaat geldig. Wanneer het decreet effectief gestemd zal zijn, laat u uw duolegaat best nakijken en indien nodig aanpassen. In sommige gevallen zal uw duolegaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel worden afgetoetst. 

De voorgestelde wijzigingen in het erfrecht moeten nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Reeds opgemaakte duolegaten blijven sowieso uitvoerbaar tot 1 juli 2021. Na 1 juli 2021 laat u uw testament met duolegaat best aanpassen.

Woont u als erflater in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan verandert er niets. In dat geval kan u nog steeds een duolegaat inschrijven in uw testament.

Nog vragen?

Join For Water is lid van Testament.be. Testament.be houdt de vinger aan de pols bij de Vlaamse regering en kijkt er op toe dat eventuele overgangsmaatregelen correct worden opgesteld en uitgevoerd. Zodra hier meer informatie over is, lichten wij u graag in. 

Indien u vragen heeft over een voornemen om een legaat aan Join For Water over te maken, kan u terecht bij Marleen Vos, verantwoordelijk voor schenkingen en legaten: marleen.vos [at] joinforwater.ngo – 0498/16.88.93