Investeer in een betere wereld

Ontdek alles over de campagne van 11.11.11 via www.11.be/investeer.

Van 1 tot 14 november 2021 voert 11.11.11. opnieuw campagne om de booschap van internationale solidariteit krachtig te laten weerklinken.

Het voorbije anderhalve jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden zijn. Wat hier gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd. Corona kende geen grenzen en legde de wereldwijde ongelijkheid pijnlijk bloot. En die beperkt zich niet enkel binnen onze gezondheidszorg.

Grote bedrijven die nauwelijks belastingen betalen dankzij fiscale paradijzen. Mensen uit kwetsbare landen die de zwaarste gevolgen van klimaatverandering slikken. Lage-inkomenslanden die miljarden dollars mislopen door oneerlijke handelsakkoorden. Mensen op de vlucht die sterven aan de buitengrenzen van Europa. Miljoenen mensen die nog lang niet aan hun vaccinatieprik toe zijn. Er is iets grondig mis met de wereld waarin we leven. Het zijn uitdagingen die ons wereldwijd verbinden. 

De toekomst moet beter worden voor iedereen, daarover zijn we het eens. Dit is hét moment om samen een nieuwe solidaire wereld uit te bouwen en de scheve verhoudingen recht te trekken. Daarom roepen we iedereen op om mee te investeren, zodat internationale solidariteit zegeviert.

Enkele harde cijfers over ongelijkheid wereldwijd

  • Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de pandemie, zoals de eerstelijnszorg, vorig jaar verloren vrouwen wereldwijd 80 miljard dollar aan inkomsten. 
  • Jaarlijks gaat er 444 miljard aan subsidies naar bedrijven die nog steeds fossiele brandstoffen ontginnen.
  • De rijkste 10% van de wereldbevolking stoot evenveel CO2 uit als de andere 90%. De landen die de minste verantwoordelijkheid hebben in de opwarming van de aarde, dragen op dit moment de zwaarste gevolgen.
  • 75% van alle geleverde vaccins zijn in handen van rijkere landen.
  • In de Verenigde Staten hebben mannen met een zwarte huidskleur dubbel zoveel kans om te sterven tijdens een politie-arrestatie dan anderen.
  • Eind 2020 waren wereldwijd 82,4 miljoen mensen op de vlucht, in de eerste helft van 2021 stierven al minstens 892 mensen op de vlucht op de Middellandse Zee.

Investeren, dat doen we allemaal

Investeren, dat doen we allemaal. In onze kinderen, in onze relaties, in een woonst of in een opleiding. Het voorbije anderhalf jaar ervaarden we plots dat al die investeringen samenhangen met wat er in de wereld gebeurt. Pas als die goed blijft draaien voor iedereen, kunnen we voluit leven. 

Investeer daarom mee in een betere wereld. Een wereld waarin iedere dag straffe mensen en organisaties wereldwijd knokken voor verandering: voor mensenrechten, democratie, een groene planeet, een eerlijke verdeling van macht en geld… Dat maakt écht een verschil. Hun acties worden gehoord. Dat levert niet alleen veel op voor de mensen ginder, maar ook voor die hier. Ook voor jou en alle generaties na jou. Een rendement op de lange termijn dus. 

Waarin investeer jij?

Investeer daarom samen met 11.11.11 in een rechtvaardige wereld, waar we allemaal beter van worden. Wat jouw investering dan opbrengt, vraag je je af? Wel, iedere dag knokken straffe mensen en organisaties over de hele wereld voor verandering: voor mensenrechten, democratie, een groene planeet, een eerlijke verdeling van macht en geld… En dat maakt echt een verschil, hun acties worden gehoord. Want daar waar deze changemakers ruimte en steun krijgen, is er minder ongelijkheid, wordt de natuur groener en rijker en de wereld eerlijker. En dat levert niet alleen voor jou op, maar ook voor al die generaties na jou. Een rendement op de lange termijn dus. 

Je staat trouwens niet alleen. Samen met honderden organisaties en burgerinitiatieven, en tienduizenden vrijwilligers gaan wij deze uitdagingen aan. We roepen politici ter verantwoording, stampen prikkelende acties uit de grond, laten wereldwijd hoopvolle initiatieven groeien en bloeien en zetten dingen in beweging. Word daarom ook #1van11 en investeer in internationale solidariteit.
 

Ontdek alles over de campagne van 11.11.11 via www.11.be/investeer.