Fort Portal wil groen blijven

Fort Portal wil een groene stad blíjven.

OEGANDA – Join For Water, NRDI en de stad Fort Portal willen via het ‘Trees for you’-project op een duurzame manier Fort Portal vergroenen door op strategische plaatsen bomen te planten.

NRDI wil de private sector in deze vergroeningsoperatie betrekken. Daarom is het van belang dat de private sector in Fort Portal overtuigd raakt van het belang van het vergroenen van de stad en meer bepaald van het beschermen van de oevers van de rivier door er bomen te planten. NRDI nodigt de sector dan ook uit om te investeren in de vergroening van Fort Portal, want dat is niet alleen goed voor het milieu, het draagt ook bij tot een goed imago van de private sector (zichtbaarheid van de sponsors wordt gegarandeerd). Daarnaast verbetert de levenskwaliteit van de inwoners en blijft de stad aantrekkelijk voor toeristen.

Aan de hand van verschillende hapklare en helder opgebouwde sponsorpaketten (‘Forest Creator’, ‘Forest Conserver’ en ‘Tree Planter’) kunnen hotels, banken, winkels,... bijdragen aan de vergroeningsactie. Op dit moment wordt het ‘Trees for you’ project nog volledig gesubsidieerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, maar op termijn is het de bedoeling dat het project op eigen benen kan staan, door investeringen van de lokale private sector.

Follow
us