Een verbeterde dienst voor drinkwater voor 82.000 mensen

De bevolking helpt bij het uitgraven van de sleuven. © CIDRI

In 1991 werd samen met lokale partner CIDRI een drinkwatersysteem gebouwd in Mahagi, voor 17.000 mensen. Het aantal inwoners in de stad nam snel toe, onder meer door de instroom van vluchtelingen. Het drinkwatersysteem werd in de loop der jaren uitgebreid en gerenoveerd, en intussen werd opnieuw gestart met een uitbreiding. Binnenkort zullen in Mahagi 82.000 mensen over een verbeterde dienst voor drinkwater beschikken.

Voor de laatste uitbreiding van het systeem werd ook een beroep gedaan op de lokale bevolking. Elk gezin levert een kleine financiële bijdrage, en er wordt enthousiast geholpen om een aanzienlijk deel – 5.899 meter – van de sleuven uit te graven.

Utuba Ajaruva Gilbert is waterbouwkundig ingenieur en een van de werfverantwoordelijken in Mahagi: "Toen we onze plannen aan de inwoners hadden voorgelegd en hadden uitgelegd dat we een inspanning voor de graafwerken verwachtten, waren ze meteen enthousiast. Het feit dat er binnenkort water is, ook in de meer afgelegen wijken, motiveert enorm. De helft van de afstand is intussen uitgegraven, en de leidingen liggen klaar.”

Projectverantwoordelijke Paula Claire Dhiro treedt hem bij. “L’eau, c’est la vie. Water is leven. De bevolking was dan ook erg positief, en noch de financiële bijdrage, noch de fysieke inspanning was een probleem.”

Alienya Utuga is een van de duizenden gebruikers van het drinkwatersysteem. “Ik ben CIDRI heel erg dankbaar. Het vorige systeem gaf niet meer genoeg water voor iedereen. Het gebeurde wel eens dat ik zonder water naar huis terugkeerde. Soms moesten we water uit de rivier gebruiken, water dat door de regen vaak veel gruis en vuil bevatte. Vandaag zijn die problemen voorbij. We hebben drinkwater vlak bij ons huis. Gedaan met uren stappen. We zijn CIDRI en zijn partners ook erg dankbaar om ons te informeren over goede hygiëne.”

Er komen 6 nieuwe reservoirs van 5m³, 49 van 10m³ en 12 oude reservoirs worden gerenoveerd. Het systeem voorziet 55 kraantjes, en in een volgende fase ook drinkwaterkiosken. Dat zijn kleine winkeltjes waar mensen hun bidon kunnen vullen, maar ook kleinigheden kunnen kopen, zoals een sim-kaart voor hun gsm.

Na de werken zullen in Mahagi in totaal 82.000 over een verbeterde dienst voor drinkwater beschikken. Dat is een hele vooruitgang, maar de uitdagingen blijven groot. De instroom van vluchtelingen zet het systeem immers onder enorme druk. Vandaag wonen meer dan 160.000 in Mahagi, de stad barst uit haar voegen.

Follow
us