Een partner om op te rekenen

Het nieuwe urinoir in de basisschool van Nizi (c) Join For Water

DR Congo - De voornaamste impact van drinkwatervoorziening is de verbetering van de gezondheid, maar als niet tegelijk wordt ingezet op goede hygiëne en degelijk sanitair, vermindert die impact sterk. Join For Water draagt er dus steeds zorg voor dat in de zones waar drinkwatersystemen aangelegd worden de inwoners ook bewust gemaakt worden van het belang van een goede hygiëne. Dat vraagt een mentaliteitswijziging en is vaak een proces van lange adem. Gewoontes veranderen is moeilijk, dus je begint er best zo vroeg mogelijk mee. Join For Water werkt daarom vaak in basisscholen.

Een vijftal jaar geleden bouwde Join For Water een drinkwatersysteem in het kleine stadje Nizi, gelegen op ongeveer 30 km ten noorden van Bunia. In de basisschool waren er te weinig toiletten. Toiletten die bovendien van slechte kwaliteit waren en daardoor moeilijk proper te houden waren. Join For Water zette een campagne op om de leerlingen bewust te maken van het belang van hygiëne en het gebruik van sanitair. Dat gebeurde spelenderwijs via enkele werkgroepjes binnen de school. Tegelijk werden ook nieuwe toiletten gebouwd.

Die toiletten zijn vandaag nog steeds in erg propere staat, omdat de werkgroepen rond hygiëne nog actief zijn. De school bewees een serieuze partner te zijn, die bovendien ook het belang van onderhoud erkent en er naar handelt. In overleg met de schooldirectie werd beslist om een afzonderlijk urinoir bij te bouwen. De urine wordt opgevangen en gebruikt als meststof, wat voor de streek een nieuwe ervaring is. Join For Water biedt met plezier langdurige ondersteuning aan lokale partners waarmee in wederzijds vertrouwen gewerkt kan worden. Die ondersteuning zorgt er bovendien voor dat de mentaliteit in het dorp stap voor stap in de positieve zin verandert.

Follow
us