Een nieuwe watertoren in Bolivar: mooi en vooral goed

Over veilig en voldoende water beschikken … deze evidentie werd in het najaar 2018 werkelijkheid voor meer dan 600 mensen in Bolivar, een kustdorp in het zuidoosten van de provincie Esmeraldas, in het kanton Muisne. Er is een nieuwe watertoren gebouwd, met een voldoende grote tank die aan de vraag kan voldoen. Een 170-tal gezinnen en enkele openbare plaatsen zijn aangesloten. Daarvóór was er wel drinkwaterinfrastructuur, maar die kon slechts 2 uur per dag water voorzien en de installaties waren door een slecht beheer in verval geraakt. Slechts 17% van de bewoners had een aansluiting, de anderen gebruikten vaak grondwater dat voor ziektes zorgde als diarree en huidproblemen. De mensen kochten daarom gebotteld water of water van een tank, maar moesten daar veel voor betalen zonder de zekerheid dat dit voldoet aan de drinkwaternormen.

De lokale ontwikkelingsorganisatie Cefodi en Join For Water sloegen de handen in elkaar en voerden een uitgebreide studie naar de mogelijkheden voor een betere watervoorziening. Een belangrijk element hierbij was het creëren van bewustzijn en de versterking van de gemeenschap, zodat ze beter in staat is om het hele project te volgen, te begeleiden en de het drinkwatersysteem ook duurzaam te beheren. Wat opvalt is de ronde vorm van de watertoren: deze constructie is stabieler en meer bestand tegen aardschokken. De streek was immers nog in 2016 zwaar getroffen door een aardbeving. Een compacte zuiveringsinstallatie garandeert de kwaliteit van het drinkwater.

Betere kwaliteit

Limbert Aquino Jama Márquez is 56 en woont al 28 jaar Bolivar. Hij vertelt: “In die hele periode waren er drie waterputten om onze huizen te bevoorraden, later werd het leidingwatersysteem gebouwd, maar dit voorzag niet in water voor de hele gemeenschap. Degenen die dicht bij de installatie woonden geraakten vlot aan water, maar de anderen moesten hiervoor een eind stappen. Nu ben ik voorzitter van de JAAP, het lokale drinkwatercomité en ik ben blij dat ik de gemeenschap een dienst kan bewijzen. Dankzij Join For Water en Cefodi was het mogelijk om de kwaliteit van het water te verbeteren. De gezinnen hebben nu ook een wateraansluiting bij hen thuis. Aanvankelijk waren de mensen nochtans wantrouwig, en wilden ze niet meestappen in het systeem, ze twijfelden of het water van betere kwaliteit zou zijn en ze wilden er niet altijd voor betalen. We passen de tarieven nu drie maanden toe en er zijn nog geen klachten of problemen geweest. De mensen spreken me aan op straat, ze zijn tevreden. Dat doet me goed en motiveert me om me verder te engageren.”

Follow
us