CASCADE van start

Een waterpunt in Dogbo-Lokossa © Join For Water

BENIN - In april 2013 startte het programma CASCADE. Het beoogt dialoog en samenwerking tussen de lokale autoriteiten en niet-gouvernementele actoren en streeft naar een beter beheer van de watervoorraden en een betere toegang tot de waterdiensten voor de lokale bevolking. Het programma wordt gefinancierd door de Europese Unie en stopt in december 2016. De gemeenten Athiémé, Dogbo en Lokossa zullen tijdens dit programma samenwerken met PNE-Bénin en Join For Water.

In dezelfde regio loopt tegelijkertijd een ander programma dat gefinancierd wordt door de Belgische overheid. Het toont veel overeenkomsten met CASCADE, maar voor dit programma wordt vertrokken vanuit de Join For Water-strategie ‘actie-onderzoek’, een strategie waar CASCADE ook de vruchten van kan plukken.

Om de doelstellingen te realiseren wordt er overleg gepleegd tussen de maatschappij en de lokale autoriteiten, en dit op drie gebieden :

  1. Beheer van de waterinfrastructuur: via de gebruikerscomités;
  2. Hygiëne en sanering in de gemeenten, op markten en in scholen: via het ‘Comité Hygiène et Assainissement’, de beheerscomités van de markten en de HAMS-clubs (‘Hygiène et Assainissement en Milieu Scolaire’);
  3. Integraal Waterbeheer (IWB): de lokale wateroverheden kijken erop toe dat de principes van IWB op lokaal niveau worden toegepast.

Een aantal activiteiten van de programma’s zijn reeds gestart, zoals de structurering van de drie gebruikerscomités; de dialoog tussen de lokale autoriteiten, de maatschappij en de privésector over diensten die instaan voor drinkwatervoorziening; de ontwikkeling van een publiek-private samenwerking die instaat voor de realisatie van een infrastructuur voor hygiëne en sanitair op drie markten.

Tot voor kort was het nog moeilijk om zichtbare resultaten te boeken, als gevolg van het vele voorbereidende werk. Zo moest er eerst een open dynamiek gecreëerd worden waarin men allen bereid was om naar de andere te luisteren en waarin ideëen en reflectie gestimuleerd werden. Daarnaast werd veel moeite geïnvesteerd in de structurering van de gebruikerscomités maar ook in de structurering privésector, vooraleer het mogelijk was om tot een eerste tripartite dialoog te komen. Ten aanzien van de IWB-aanpak omtrent de boorputten wilden de actoren eerst lessen trekken uit vorige ervaringen, alvorens nieuwe acties op te zetten.

In de maanden die komen kunnen meer tastbare resultaten worden verwacht :

  1. in de scholen worden latrines geplaatst;
  2. de latrines op de markten van Athiémé en Lokassa zullen worden ingehuldigd;
  3. in november worden de eerste dorpen 'vrij van openbare ontlasting' verklaard;
  4. de werken rond de boorputten zullen aangevat worden voor het einde van het jaar.

 

Harald van der Hoek, vertegenwoordiger van Join For Water in Benin