AMiAsZI: 4 inwoners van Isale aan het woord

BURUNDI - In de gemeente Isale in Burundi loopt het programma AMiAsZI. Het voorziet in een plan voor Integraal Waterbeheer (irrigatie, regenwateropvang, herbebossing, anti-erosie en bodemvruchtbaarheid door compostering & veeteelt), focust ook op landbouw en biedt speciale ondersteuningsacties voor 500 kwetsbare vrouwen of gezinnen. AMiAsZI zal de levensomstandigheden verbeteren van 80.000 mensen, 2.000 gezinnen, en (de kinderen van) 500 kwetsbare vrouwen. We konden praten met enkele inwoners van Isale.

Pascaline Niyonzima (links) en Ildéphonse Nsabuwanka (rechts) © Marc Despiegelaere

Pascaline en Ildéphonse werken samen met 8 andere landbouw(st)ers in een groenteassociatie in de ingerichte vallei van Musagaba. Ze telen aubergines en amarante, een soort paprika. De groenten verkopen ze in een van de vele groentekiosken op de grote weg N1 tussen Bujumbura en Gitega (op 8 km van Isale). 

Pascaline: “Dankzij de herinrichting van de vallei hebben we nu het hele jaar door irrigatiewater. We weten nu ook hoe we het water zo zuinig mogelijk kunnen gebruiken en hoe we de kanaaltjes moeten onderhouden.”

Ildéphonse: “Het project overtuigde ons om naar meer economisch rendabele teelten over te schakelen. Elk lid van onze associatie verdient nu zo’n 300.000 BIF per jaar, dubbel zo veel als vroeger!”

Christine Nzeyimana (links); regenwateropvang en cirkelvormige groentetuin (midden); composthoop en EcoSan op de achtergrond (rechts) © Marc Despiegelaere

AMiAsZi ondersteunt 500 door de gemeente aangeduide kwetsbare gezinnen (meestal weduwen)  met regenwateropvang, de aanleg van een cirkelvormige groentetuin (kitchen garden), een verbeterd kookoventje, een composthoop en een droog EcoSan-toilet, waarbij na 6 maanden zowel de vloeibare als de vaste fractie als meststof gebruikt kunnen worden.

Christine woont op de Caranka-heuvel en is zo’n kwetsbare vrouw. “Dankzij de opbrengst van mijn groentetuin waarin ik ajuin, amarante en kolen kweek, moet ik nog maar weinig groenten zelf aankopen. Bovendien heb ik nu geld beschikbaar om zout, olie en zeep te kopen.”

Gaspard Ndakuyukanye © Marc Despiegelaere

Er wordt ook gewerkt aan het herstel van de geitenstapel op basis van een solidariteitsketting. De gemeente verdeelde 500 geiten en 15 bokken.

Ook Gaspard kreeg een geitje om te verzorgen. “We zetten de geit op een soort platform in het hok, want ze kunnen zeer slecht tegen vochtige grond. De organische mest die mijn geit produceert, gebruik ik in mijn groentetuin. Melk zal ik pas hebben als haar eerste kleintje is geboren. Als er een lammetje komt sta ik het af aan mijn buurman, daarvoor heb ik me geëngageerd. Mijn 500 collega’s doen hetzelfde, want het doel is om de geitenstapel op de Kurunga-heuvel opnieuw op peil te brengen.”