Krachten bundelen voor betere resultaten

 

Samen bereik je meer. Join For Water is geen ngo die op eigen houtje projecten implementeert. Onze naam zegt het zelf: kom er bij, samen gaan we er voor! We nodigen uit tot samenwerking, met verschillende partijen, hier en in het Zuiden. En met mensen zoals u.

Ontwikkeling is niet de zaak van één speler. Join For Water brengt telkens de verschillende actoren rond de tafel om hen te laten meebouwen aan een gezamenlijk project. Drinkwatergebruikers, boerenorganisaties, lokale besturen, nationale overheden, lokale ngo’s, de private sector zoals ambachtslieden en aannemers… Elk heeft zijn visie, belangen, verantwoordelijkheden en wensen. Iedereen moet inspraak krijgen. Om een breed gedragen ontwikkelingsplan op te maken moet iedereen betrokken zijn. 

Met deze aanpak stimuleert Join For Water het opnemen van lokale verantwoordelijkheid, transparantie en onderlinge samenwerking, basisvoorwaarden voor lokale democratie!