2018-2021 (Benin) InnEAUvASSion

De Beninse overheid heeft de ambitie om tegen 2021 iedere inwoner van veilig drinkwater te voorzien en wil daarvoor meer mikken op de privésector. 2021 is veel vroeger dan 2030 zoals voorzien in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Men stapt stilaan af van het systeem met een drinkwaterpomp op menskracht: op termijn zou elk huis een eigen aansluiting moeten kunnen hebben. Join For Water schrijft zich in deze veranderende context in met dit project InnEAUvASSion. InnEAUvASSion wil de drinkwatervoorziening op een duurzame manier verbeteren, net zoals de toegang tot sanitaire voorzieningen en een behoorlijke hygiëne. Doelgroep is de randstedelijke bevolking van de 5 gemeenten Athiémé, Dogbo, Lokossa, Dassa et Savalou in de departementen Collines, Mono en Couffo. Er is nog werk vóór de gemeenten helemaal zelfstandig voor de nodige voorzieningen kunnen instaan. Join For Water werkt al meerdere jaren in een aantal van deze gemeenten, maar Dassa en Savalou zijn nieuw. Plan International, de partner in dit project, werkt hier al langer en zal de werking faciliteren. De doelgroepen zijn vooral kansarmen en met name jongeren en vrouwen – ze wonen buiten het gebied waar wel een drinkwatervoorziening is en hebben weinig mogelijkheden voor sociaal-economische ontwikkeling. Veel aandacht zal ook gaan naar de kwaliteit van het drinkwater, naar het belang van het gebruik van zeep, en naar het blijvend bannen van de ontlasting in de open lucht. Verder wordt er werk gecreëerd voor jongeren en vrouwen en zal hun deelname aan beslissingsstructuren versterkt worden.

dscn8770.jpg

Dogbo, Sanimarché
Dogbo, Sanimarché © Myriam Launay
Doelstellingen
 1. Kleine, autonome waterleidingnetten leveren voldoende en veilig drinkwater aan de randstedelijke bevolking van de 5 gemeenten.
 2. In Dogbo, Athiémé, Dassa en Savalou hebben de mensen een verhoogde toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen en hygiëne, dankzij social marketing.
 3. De geleerde lessen en resultaten van de activiteiten en het actie-onderzoek zijn in kaart gebracht en worden gebruikt voor pleitbezorging en bewustmakingsacties bij het grote publiek en overheden.

De geplande activiteiten vind je hiernaast.

Doelgroep

De bevolking van de gemeenten Athiémé, Dogbo, Lokossa, Dassa et Savalou:

- 62.981 personen profiteren van de activiteiten rond drinkwater.
- 20.000 personen hebben toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen via de sanimarchés.

Financiering / budget / periode

Financiering

 • SNV - OmiDelta ANE

Duur

 • 30 mois
Activiteiten & resultaten

1. Kleine, autonome waterleidingnetten leveren voldoende en veilig drinkwater

 • Bouw van kleine waterleidingnetten en opvolging werken, op 4 bestaande boringen.
 • Begeleiding van de beheerders en de onderhoudstechniekers.
 • Versterking van de comités van drinkwatergebruikers en lokale pleitbezorging.

2. Een verhoogde toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen en hygiëne, dankzij social marketing

 • Strategie en marketing
 • Bouw van een sanimarché (een plek waar mensen advies krijgen over constructie sanitaire voorzieningen, modellen kunnen bekijken en materiaal aankopen)
 • Aanwerving en vorming van beheerders en metselaars
 • De opmaak van een catalogus over latrines
 • Promotie-, marketing- en communicatiecampagnes
 • Oprichten en begeleiden van spaargroepen
 • Toegang tot microkredieten mogelijk maken
 • Actie-onderzoek naar ruimdienst van latrines en verwerking van de inhoud

3.  Geleerde lessen en resultaten

 • Oprichting privaat-publiek partnerschap op het domein drinkwater en sanitair
 • Sociale omkadering
 • Bijeenkomsten stuurgroep
 • Kennisbeheer en pleitbezorging
Partners
 • Plan International Bénin
Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Harald van der Hoek helpt u graag verder: harald.vanderhoek@Join For Water.ong

Follow
us