Infrastructuur kan niet zonder beheer

 

Join For Water focust zich lang niet alleen op het plaatsen van infrastructuur. Want waarom investeren in een dure waterpomp, als nadien niemand de pomp kan herstellen? 

In al onze projecten wordt de toekomstige eigenaar van de infrastructuur (bijvoorbeeld de gemeente) van bij het begin aangesteld als bouwheer. Ook de toekomstige gebruikers worden van bij het begin betrokken, bijvoorbeeld om sleuven te graven voor een waterleiding. Een betrokken eigenaar en betrokken gebruikers zorgen er samen voor dat de installaties blijven werken. In Ituri in DR Congo werken de oudste drinkwatersystemen na 30 jaar nog steeds, ondanks de moeilijke context in de regio. 

Eens de infrastructuur er is, leiden we gebruikerscomités op om het dagelijks beheer van de watersystemen op te nemen. Zij zorgen er voor dat de watergebruikers een kleine bijdrage betalen voor hun volle bidon. Met deze bijdragen worden de systemen onderhouden en gebeuren herstellingen. Een groot deel van onze werking bestaat erin deze comités te ondersteunen, want ze zijn een onmisbare schakel in de duurzaamheid van de watersystemen.