Glocalisatie

Join For Water wil het lokale niveau overstijgen en werkt bij elk project aan de wisselwerking tussen het lokale en globale niveau, dit is de glocalisatie-aanpak.

In aanloop naar de nieuwe waterwet lieten verschillende organisaties hun stem horen © Helder Solis

Echte veranderingen komen er niet door enkel lokaal te werken. Het is even belangrijk dat de nationale structuren betrokken worden en dat wetten en regels aangepast worden. Daarom zijn we samen met onze partners actief in overlegplatformen waar we de terreinervaringen uitwisselen. Omgekeerd passen we ook nationale afspraken en strategieën toe op het terrein. De wisselwerking tussen het lokale en globale niveau of ‘glocalisatie’ is een verrijking voor alle betrokkenen.

Join For Water kan in alle vrijheid een vernieuwende aanpak of strategie uittesten, via de aanpak van actie-onderzoek. De ervaringen op het terrein kunnen ook de vinger leggen op bepaalde nationale en zelfs internationale problemen. Zo blijkt dat de lokale overheden niet over de juiste of over te weinig capaciteiten beschikken om hun rol op te nemen en dat de civiele maatschappij te weinig participeert in de planning van en de controle op de water- en sanitatiesector. Andere pijnpunten die op lokaal niveau naar boven komen zijn het gebrek aan respect voor de principes van degelijk lokaal bestuur, de beperkte modellen voor publiek-private partnerschappen en het onvermogen om lokale financiering te vinden voor de sector. Join For Water kan samen met zijn lokale partners voor deze gemeenschappen en overheden oplossingen uitwerken. Die oplossingen moeten gedocumenteerd en verspreid worden, en doorstromen naar de sector en naar de hogere niveaus in een land, via bijvoorbeeld deelname aan beleidsfora. Daarenboven ambieert Join For Water ook dat de geleerde lessen wereldwijd toegepast worden, doordat andere actoren ze overnemen en aanpassen aan de lokale context. Daarom verspreidt Join For Water zijn kennis ook in internationale netwerken van de watersector en de academische wereld.

Follow
us