Themabundel 'De watervoetafdruk van papier'

Wist je dat 3% van de totale watervoetafdruk van een Belg naar papier gaat? Wat is de link tussen papier en water? En hoe kunnen we duurzamer omgaan met water via ons papiergebruik? Deze themabundel geeft je leerlingen en jezelf meer achtergrondinformatie over de watervoetafdruk van papier. Hij kan ingezet worden als bronmateriaal voor jezelf of voor je leerlingen.

Doelgroep

Leerkrachten
3de tot 7de jaar secundair ASO-TSO-BSO

Doelstellingen
  • De leerlingen krijgen inzicht in de watervoetafdruk van papier.
  • De leerlingen maken kennis met een aantal duurzaamheidslabels van papier.
  • De leerlingen kunnen voorbeelden geven van hoe ze hun watervoetafdruk van papier kunnen verminderen