2017-2021 (DR Congo) Duurzame toegang tot drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen in Ituri

De provincie Ituri heeft een oppervlakte van ongeveer 65.000 km2 et ligt in het oosten van DR Congo. De regio ligt op een hoogte van 2000 à 2500 m een kent een vrij gunstig klimaat met een gemiddelde neerslag van 1500 mm per jaar en gematigde temperaturen, tot zowat 25° maximum. De provincie is vrij dicht bevolkt, er wonen zo'n 4.250.000 personen die vooral van de landbouw leven.

kiosk2.jpg

Bij een drinkwaterkiosk kunnen mensen bidons vullen, maar ook kleinigheden aankopen zoals zeep of een herlaadkaart voor hun gsm © Protos
Doelstellingen
 1. De belangrijkste actoren in Ituri delen een geïntegreerde visie op de sector drinkwater en sanitaire voorzieningen.
 2. Het lokaal beheer van de bestaande en nieuwe dirnkwatersystemen in Ituri is verbeterd.
 3. De beschikbaarheid en de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen is toegenomen.
 4. De watervoorraden worden beschermd volgens de principes van Integraal Waterbeheer.

De geplande activiteiten vind je hiernaast.

Doelgroep
 • Nieuw drinkwatersysteem: 12.000 personen
 • Installatie sanitaire basisvoorzieningen: 1.600 leerlingen
 • Drinkwaterkiosken: 31.500 personen
 • Verbeterd beheer van de bestaande systemen: 500.000 personen
 • Integraal waterbeheer voor de bescherming van 50-100 ha 
Financiering / budget / periode

Financiering

 • DGD
 • Vlaamse overhei en De Watergroep via VPWvO
 • LIONS Service Club Gent Scaldis
 • Renotec NV via Ondernemers voor Ondernemers
 • Sanitechniek via Ondernemers voor Ondernemers
 • SIPWELL
 • Privégiften

Expertise

 • ARCADIS Belgium

Periode

 • 2017-2021

Budget

Activiteiten & resultaten

1. Geïntegreerde visie

 • vorming en terreinbezoeken
 • overleg
 • vorming sector water/sanitair
 • opvolging en uitwisseling

2. Verbeterd beheer

 • kiosken in de plaats van drinkwaterfonteinen
 • vergaderingen en uitwisseling tussen beheercomités
 • begeleiding en capaciteitsversterking van de privé-operatoren

3. Nieuwe infrastructuur

 • bouw drinkwatersysteem
 • bouw Ecosan-latrines op scholen
 • installaties voor handenwassen, opslag regenwater, afvalbeheer op school
 • sensibilisering

4. Activiteiten Integraal Waterbeheer

 • gemeenschappelijke boomkwekerij
 • herbebossing
 • anti-erosiemaatregelen
 • opvolging, monitoring en documentatie; kennisverspreiding
Partners
 • CIDRI = Centre d’Initiation au développement rural en Ituri, partner van Join For Water sinds 1984
Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Harald van der Hoek helpt u graag verder: harald.vanderhoek [at] joinforwater.ngo