U beschermt watervoorraden en verzekert de opslag van CO2

Het Rushango-moeras strekt zich uit over een grote oppervlakte langs de Mpanga-rivier in Zuidwest-Oeganda. Het speelt een essentiële rol in de directe beschikbaarheid van water, de waterkwaliteit, de infiltratie van water in de bodem, en het vermijden van erosie. 

Helaas staat dit moeras onder druk. Hoe dat komt, en hoe we dit samen met onze Oegandese partner JESE willen oplossen, leest u hier.

Met uw steun beschermt u in Oeganda een kwetsbaar moeras, en zo ook belangrijke watervoorraden. Zo kunnen ook volgende generaties over water blijven beschikken. Moerassen reguleren bovendien wereldwijd het klimaat: ze nemen amper 3% van het landoppervlak in maar houden wel twee keer zoveel CO2 vast als alle bossen samen!

Fiscaal attest

Elke gift, groot of klein, is bijzonder welkom. Voor giften vanaf 40 euro per jaar krijgt u een fiscaal attest, waarmee u 45% van uw donatie terugkrijgt via de belastingen. Uw gift van bijvoorbeeld 100 euro kost u dus slechts 55 euro. Het fiscaal attest ontvangt u in de maand maart van het volgende kalenderjaar. 

Uw bijdrage wordt goed besteed. Lees meer over ons financieel beheer.

Als u via deze pagina een gift overmaakt, hebben we uw e-mailadres nodig om een bevestigingsmail te sturen. De adresgegevens hebben we nodig voor de verwerking van uw gift en de aanmaak van het fiscaal attest. Het fiscaal attest wordt verstuurd in de maand maart.

BELANGRIJK: u kan uw betaling doen met Maestro, VISA en Mastercard. Voor Maestro hoeft u op de volgende pagina de CVC-kaartcode niet in te vullen, u mag dit veld negeren. Bedankt voor uw gift!