Do, learn, share

 

Join For Water werkt volgens de principes van actie-onderzoek: ontwikkelingssamenwerking is een proces waarbij men zoekt naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, en deze uitprobeert en bijstuurt. Er moet geïnvesteerd worden in onderzoek, gezocht worden naar lokale mogelijkheden en er moet draagvlak gecreëerd worden. 

Kwalitatieve, duurzame oplossingen vinden is essentieel, maar het leerproces om tot die oplossingen te komen is minstens even belangrijk. We leren uit onze successen, maar zeker ook uit de tegenslagen. We delen onze kennis en expertise intern in onze partnerlanden, maar belichten geleerde lessen ook in internationale netwerken, of brengen key learnings van een lokaal project via lobbywerk naar een nationaal niveau.