Samenvatting: 

Het rapport bevat een globaal overzicht en ruwe analyse van de Nederlandse kennisinfrastructuur voor integraal waterbeheer. De kennisinfrastructuur is het geheel van organisaties en samenwerkingsverbanden dat betrokken is bij kennisontwikkeling op dit gebied. Daaronder vallen niet alleen onderzoeksinstituten, maar ook beleidsvoerende en waterbeherende instanties als gebruikers van kennis en onderzoeksprogrammerende en financierende instellingen.Sociale en bestuurlijke aspecten krijgen relatief weinig aandacht. Waterbeheer staat niet op zich, maar is steeds nauwer gerelateerd aan ruimtelijke ordening en stedenbouw, andere nutsectoren en toerisme en recreatie.

Auteur: 
Wisserhof J.
Uitgever: 
Nederland NRLO, AWT, RMNO
Taal: 
NL
Sectie: 
Werken in het water - integraal waterbeheer
Locatie: 
W_IWB_E5
Follow
us