Evergem engageert zich voor Project W

De leerkrachten maakten kennis met 2 vaardigheden die ze kunnen toepassen in hun huidige leervormen, namelijk systeemdenken en creatief denken.

Project W veroverde nieuw terrein: half oktober werd de samenwerking met de gemeente Evergem afgetrapt met een leerrijke kick-off. Samen met onze partner Djapo gaven we een introductie ter voorbereiding van het komende schooljaar.

De bedoeling van deze namiddag was de leerkrachten warm te maken voor Project W, al voor een stuk toe te lichten wat er concreet zal gebeuren en vooral om de deelnemers kennis te laten maken met het thema duurzaam watergebruik. Dat gebeurde via een presentatie en een quiz, dynamisch gepresenteerd door trajectbegeleider Sarah van Join For Water en Wendy van Djapo. 

De leerkrachten maakten kennis met 2 vaardigheden die ze kunnen toepassen in hun huidige leervormen, namelijk systeemdenken en creatief denken. Verder werd ook stilgestaan bij de bezorgdheden en uitdagingen op klas- en schoolniveau m.b.t. de watervoetafdruk en werden acties uitgedacht. Zo moesten de deelnemers bijvoorbeeld nadenken over hoe er in één dag zo veel mogelijk direct en indirect water gebruikt zou kunnen worden op school. Op die manier zie je makkelijker waar je water zou kunnen besparen en zo werden de leerkrachten uitgedaagd na te denken over mogelijke acties om de watervoetafdruk van de school te verkleinen. 

Enthousiaste aanwezigen waren de trekkersleerkrachten, de directie van de Vrije Basisschool in Belzele en ’t Molenschip, 2 vrijwilligers van de GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking) en Lize Decorte (Coördinator dienst internationale samenwerking van de gemeente Evergem). Zij zijn er alvast klaar voor, nu nog de leerlingen!