Plannen maken voor Les Trois Rivières

Widelie Carlvanie Olibrice tijdens een van de ateliers over Integraal Waterbeheer.

HAÏTI – Les Trois Rivières is een rivier in het noordwesten van Haïti die door drie stroomgebieden loopt. Voor elke stroomgebied moet een beheersplan opgemaakt worden, een goed vertrekpunt voor een opleiding over Integraal Waterbeheer!

Join For Water en zijn partners werken volgens het principe van Integraal Waterbeheer. Daarbij wordt rekening gehouden met de noden van alle watergebruikers (de boeren, de huishoudens, de natuur zelf…) van vandaag en morgen, stroomopwaarts en -afwaarts. Een beheersplan wordt participatief opgesteld: alle actoren in het stroomgebied krijgen inspraak.

Onlangs vond bij ODRINO, een van onze partners in Haïti, een opfrissingscursus plaats voor de medewerkers. Na drie dagen theorie werd een veldbezoek georganiseerd, waarbij de theorie meteen werd toegepast in een van de drie stroomgebieden. Een en ander werd opgetekend. Hoe staat het stroomgebied er vandaag voor? Wat zijn de actuele problemen en wat zijn hun oorzaken? Welke uitdagingen zijn er voor de waterbronnen en de -gebruikers? Vervolgens werden een visie en regels voor goed beheer opgesteld, samen met de verschillende actoren van het stroomgebied. Deze aanpak zal ODRINO zelfstandig herhalen in de andere twee stroomgebieden.

Widelie Carlvanie Olibrice is 25 jaar en startte in maart bij onze partner ODRINO als assistent social engineering en verantwoordelijke voor de aanpak rond gender. "Ik vond het erg interessant om deel uit te maken van het multidisciplinaire team dat betrokken was bij het ontwikkelen van beheersplan voor het stroomgebied. De participatieve benadering en Integraal Waterbeheer waren nieuw voor mij. Dankzij de opleiding en de veldactiviteiten kon ik nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, waardoor ik nu begrijp dat mijn werkbenadering niet alleen gericht moet zijn op het individu, maar ook op de gemeenschappen en de middelen die er zijn. Een globale aanpak, gedragen door de verschillende actoren in het stroomgebied is essentieel."

 

Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van onder meer de provincie Vlaams-Brabant.

Icône imageprovincie-vlaams-brabant-logo_tcm5-102058.jpg