Meertjes, veelzijdige bron van voedselzekerheid

haiti-meren2.png

Meertjes, veelzijdige bron van voedselzekerheid
Een goed beheer van het meer draagt bij aan de voedselzekerheid.

HAÏTI - Aan natuurlijke inzinkingen in de heuvels in het noordwesten van Haïti bouwde men dijken. Zo ontstonden meertjes, prima opvangbekkens voor regenwater. Samen met onze lokale partners werkten we aan een betere inrichting en beheer van deze meren.

De bewoners van dit heuvelachtig gebied leiden een geïsoleerd bestaan, ver van een aantal basisvoorzieningen en vaker onderworpen aan langere droogteperiodes door de klimaatverandering. Voor hen zijn deze meren een steun in de strijd tegen voedselzekerheid. Ze leveren immers water voor huishouden en tuinbouw . Maar de meren vervullen nog andere functies. Ze vullen de grondwaterlagen bij en bieden een onderkomen aan flora en fauna. Ze vermijden dat water te snel wegsijpelt en beschermen de lagergelegen landbouwgronden door sedimenten als aarde en stenen vast te houden. Dat is cruciaal want de lager gelegen zones rond de rivier Moustiques tellen veel geïrrigeerde akkers. 

Om deze meren beter te beschermen en te beheren, is er technische expertise en een aangepaste sociale aanpak nodig. Join For Water streeft ernaar dat het water rechtvaardig en op een duurzame wijze beschikbaar is voor alle gebruikers en voor alle doeleinden. En dit lukt best met de bril van Integraal Waterbeheer.

Joana Petit Blanc Jean werkte actief mee aan de bescherming van het Meer Laurent. “Sinds 2005 ben ik lid van een vrouwenorganisatie. Ik heb vormingssessies gevolgd over micro-kredieten, landbouw, leiderschap… Bij Join For Water en ODRINO nam ik deel aan een vorming rond composteren en werken met zaailingen. Daardoor ben ik ook betrokken geraakt bij de inrichting en de bescherming van het kleine stroombekken van het Meer Laurent. Ik heb voor een 1000-tal zaailingen gezorgd die dienen voor de herbebossing van het hoger gelegen terrein. Dankzij dit project zal het meer beter benut worden, denk maar aan boomaanplantingen, viskweek, tuinbouw,… Zelf heb ik meer kennis verkregen, ik verdien geld met groentekweek en bepaalde groenten hoef ik zelf niet meer aan te kopen."

 

Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van onder meer de provincie Vlaams-Brabant.