Provincie Vlaams-Brabant steunt klimaatproject in Haïti

Het project zet in op integraal waterbeheer, herbebossing en voedselzekerheid.

Haïti is één van de armste landen ter wereld en ook één van de meest kwetsbare landen voor klimaatverandering. Het lijdt sterk onder tropische stormen en orkanen en het risico op aardbevingen is er groot. De ontbossing (voor productie van houtskool en voor landbouw) in Haïti maakt het land extreem kwetsbaar voor het weer. De gevolgen zijn groot: verarming van de bodem, overstromingen, woestijnvorming en verdwijnen van waterbronnen. De opbrengsten van de landbouw zijn fel afgenomen, terwijl het overgrote deel van de bevolking moet leven van familiale landbouw. 

Om de klimaatverandering het hoofd te bieden zijn ingrijpende acties nodig. 

De provincie Vlaams-Brabant zet haar schouders mee onder een project in het noordwesten van Haïti, in het stroombekken van de rivier Moustiques. Dit initiatief wil de bevolking weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. De provincie Vlaams-Brabant investeert €117.000 in een programma dat focust op integraal waterbeheer. Het project draagt ook bij aan de verbetering van voedselzekerheid en bescherming van de meest kwetsbare groepen. 

Om de meest kwetsbare zones te beschermen zetten we in op herbebossing. Daarbij worden ook fruitbomen geplant, omdat de bevolking onmiddellijk resultaat heeft van de fruitoogst. De teelttechnieken worden erosiebestendiger gemaakt door bosbouw en landbouw te mengen. Er worden hagen geplant en geulen gegraven op de hellingen van de heuvels om erosie tegen te gaan en het water meer kans te geven om in de bodem te dringen. Dichterbij de kust gaan we de verzilting van de bodem tegen door te draineren. De vruchtbare bodem mag immers niet wegspoelen.

Omdat het water schaars is, worden de irrigatie- en teeltechnieken verbeterd, zodat er minder water verbruikt wordt in de landbouw. Boeren krijgen opleiding om efficiënter te irrigeren. 

Om de landbouw klimaatbestendiger te maken is het belangrijk om lokaal de nodige kennis op te bouwen. Gegevens over klimaat en landbouw worden bijgehouden, verzameld en verwerkt. 

Join For Water ondersteunt de lokale overheden zodat ze beter hun rol kunnen opnemen in de toekomst. We zoeken naar lokaal bruikbare antwoorden op het terrein, die de activiteiten kunnen verbeteren en tevens lessen zijn voor de toekomst. Die lessen kunnen ook gedeeld worden met andere projecten in andere stroomgebieden en in andere landen. 

De provincie Vlaams-Brabant geeft hierbij een belangrijke steun. We zoeken samen uit of we vanuit de bestaande expertise met betrekking tot integraal waterbeheer in België input kunnen geven aan dit project in Haïti.