Informes anuales

El informe anual de Join For Water (anteriormente: Protos) consiste de

  • un informe de actividades;
  • un informe financiero;
  • un informe social y medioambiental. 
Jaarverslag 2020

2020: Jaarverslag

Er waren veerkracht en extra inspanningen nodig om in de bijzondere omstandigheden van 2020 de 'gewone' activiteiten te realiseren.
Het jaarverslag biedt een selectie aan verhalen en getuigenissen hierover. Het financieel verslag vervolledigt het beeld van 2020.
 

2019: Jaarverslag

De wereld staat voor ongeziene uitdagingen. Dicht bij huis en in onze partnerlanden zijn we door de corona-epidemie geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons bestaan. Terwijl in België alle middelen ingezet werden - van verhoogde hygiënemaatregelen, fysieke afstand tot een sterk uitgebouwd gezondheidssysteem - werd er in onze partnerlanden met beperktere middelen gestreden. Toegang tot water en hygiëne speelt ook daar een sleutelrol – iets waar Join For Water zich al meer dan 40 jaar voor inzet.

2018: Annual Report

El informe anual sólo está disponible en francés o inglés.
For over 40 years our organisation has been supplying tens of thousands of people with sustainable drinking water, sanitation, hygiene and agricultural water solutions. Reality teaches us on a daily basis that water is precious and finite. In order to mobilise even more people around ‘water, hygiene and sanitation’, Protos was given a more appealing name at the beginning of 2019. Join For Water retains the ambitions and strategies of the organization, but invites even more to cooperation.

2017: Annual report

El informe anual sólo está disponible en francés o inglés.

Páginas