Achtergrondinformatie 'Leven op grote watervoet'

Zoetwater is van levensbelang, maar meer en meer komt deze waardevolle grondstof onder druk te staan door een groeiend bevolkingsaantal, overconsumptie en vervuiling. De brochure ‘Leven op grote watervoet’ gaat dieper in op de beschikbaarheid van zoetwater in de wereld, het verband tussen consumptie en watergebruik in een mondiaal perspectief en de uitdagingen waar we voor staan. Centraal in deze brochure staat de watervoetafdruk. Dit concept, ontwikkeld door prof. A. Y. Hoekstra van de universiteit van Twente, wordt toegelicht en er worden concrete voorbeelden gegeven van hoe de watervoetafdruk geïnterpreteerd moet worden. Ten slotte geven we enkele mogelijke pistes om onze watervoetafdruk te verkleinen en de rol die overheden, producenten en consumenten hierbij spelen. 

De brochure bevat heel wat grafieken, kaarten en cijfermateriaal die kunnen gebruikt worden als achtergrondinformatie voor jezelf of als bron voor je leerlingen.

Doelgroep

Leerkrachten
5de tot 7de jaar ASO-TSO-BSO

Doelstellingen
  • De leerlingen krijgen inzicht in de watervoetafdruk.
  • De leerlingen kunnen voorbeelden geven van hoe ze hun watervoetafdruk kunnen verminderen.